Projekt

TRÄDFÄLLNING

Trädfällning utförs oftast till fasta priser. För att kunna ge ett rättvist pris krävs oftast ett besök på platsen. Ett sådant besök och en offert är självklart gratis.

Beskärning

Beskärning utförs oftast till fasta priser. För att kunna ge ett rättvist pris krävs oftast ett besök på platsen. Ett sådant besök och en offert är självklart gratis.

GÄRDSGÅRD

Trägärdsgård kostar 600kr ink moms per löpmeter. Gärdsgårdsmaterialet består av senvuxen gran. Staketen är självklart byggda helt utan spik, de är bundna på traditionellt vis med granvidjor.

Naturvård

Vi utför naturvård som exempelvis röjning, manuell huggning och slåtter. Just nu arbetar vi med restaurering av betesmarker som underentreprenör på naturreservatet Onsö

MÅLNING OCH TAPETSERING

Målning utförs oftast till fasta priser. För att kunna ge ett rättvist pris krävs oftast ett besök på platsen. Ett sådant besök och en offert är självklart gratis. Målning kan även utföras till en löpande timkostnad på 469 kr ink moms per timme.

KONTAKT

  Säte Mariestad

  Tel: 073-614 33 73

FÖLJ OSS

RING ELLER SKRIV FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT